Eдва ли са много хората, които биха се  замислили за този период от живота си. Времето прекарано в майчината утроба, раждането им на този свят, първите мигове, контакти с мама и външния свят, усещания, впечатления, емоции. Всичко което знаем е, че (примерно) : – Имаме тази фантомна болка във врата (или другаде) – Избягваме физическа…

Из “Свобода от известното” на Джиду Кришнамурти I. Любов

Стремежът към пълна сигурност неизбежно поражда печал и страх. Тази жажда създава неувереност. Откривали ли сте някога пълна сигурност в някакви, каквито и да било, ваши отношения? Случвало ли се е това? Болшинството от нас жадуват за сигурност в любовта, стремят се да любят и да бъдат любими, но има ли любов там, където всеки…

Автобиография на един йогин Парамаханса Йогананда-2 част от 11 до 15 глава

Глава 11 Две момчета без пукнат грош в Бриндаван — Ще ти се отрази много добре, Мукунда, ако Татко те лиши от наследство! Как глупаво си пропиляваш живота! – Уп­рекът на по-големия ми брат се стоварваше върху ми. Джитендра и аз, росни-росни от пътя (образно казано, раз­бира се, иначе бяхме покрити с прах), току-що бяхме…

Автобиография на един йогин Парамаханса Йогананда-1 част 10 глави

Предговор Ценността на Автобиографията на Йогананда непрестанен нараства поради факта, че това е една от малкото книги на английски език за индийските мъдреци, написана не от журналист или чужденец, а от човек от тяхната собствена раса и школа – накратко, това е книга за йогите от един йогин. Като разказ на очевидец за необикновения живот…

ПИСМО НА ВОЖДА СИАТЪЛ ДО ПРЕЗИДЕНТА ФРАНКЛИН ПИЪРС

Документа, който следва по-долу, е бил широко разпостранен от американските и европейски вестници и които го определят като най-дълбоката и красива декларация, която някога е направена за околната среда. Манускрипта е бил написан преди powече от 150 години. Негов автор е индианският вожд Seattle, на племето Suwamish, от североизточните територии на САЩ, които днес влизат…

Съноподобната Природа на Света

Лекция от Парамаханса Йогананда изнесена в Лос Анжелис на 23 декември 1937 г. Братя и сестри, размишлявайки и следвайки снетата от Учителя „Добрата молитва“: „Господи… помагай ни и ни съдействай да растем във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето слово…“, както и записките на словото на Учителя архивирани от Брат Б. Боев,…

Джиду Кришнамурти

Джиду Кришнамурти – известен по целия свят учител и философ. В продължение на 60 години той говори пред десетки милиони хора, разпространявайки своето учение и постоянно изследвайки способностите на човешкия ум. Кришнамурти е роден в Южна Индия през 1895 г. в бедно семейство на брамин, напуска тяло в Съединените Щати през 1986 г. Историята на…